Cà phê sạch có màu nước ra sao?

Trên đời, chưa có loại hạt nào đặc biệt như hạt cà phê. Dù bạn có rang nó đến nhiệt độ bao nhiêu, có rang lâu đến đâu hoặc cháy ra thành than