Cà phê và những tiết lộ bất ngờ

Bạn là một tín đồ của cà phê, bạn uống nó mỗi ngày. Nhưng bạn có biết một chút gì về nguồn gốc ra đời từ cái tên cho đến xuất xứ.