Cà phê và trà, uống cái nào tốt hơn

Nói đến trà và cà phê, nhiều người lại nghĩ rằng trà uống sẽ có lợi hơn, nhưng thực ra cả hai thức uống mỗi thứ đều có lợi ích riêng.