Cà phê vối - Robusta

Cà phê robusta hay còn gọi là cà phê vối hoặc cà phê rô là một loại cà phê quan trọng thứ hai trong các loại cà phê được trồng tại Việt Nam