Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của espresso

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của espresso. Để có được một cốc espresso thơm ngon đúng điệu là cả một quy trình và có nhiều yếu tố ảnh hưởng.