Cafe Espresso là gì ?

Bạn ghiền uống cà phê, nhất là cà phê espresso. Nhưng ý nghĩa nằm sau cái tên đó bạn đã biết chưa. Việt Max sẽ cùng tìm hiểu với bạn về cafe espresso là gì?