Cây cà phê chè- Arabica

Cà phê chè là tên gọi theo tiếng Việt của loài cà phê có tên khoa học là: coffea arabica, là một loài cây công nghiệp phổ biến ở Việt Nam