Cây cà phê và một số loại sâu bệnh trên cây cà phê

Sâu bệnh thường sẽ xuất hiện sau khi thu hoạch xong cà phê, để cây cà phê phát triển ổn định thì việc phòng trừ các loại sâu bệnh cho cây là rất cần thiết