Cold Brew Coffee là gì?

Mượt mà và ngọt ngào so với thơm và chua. Bất kỳ vị gì về cà phê nào cũng có thể phân biệt được sự khác biệt lớn giữa cà phê pha lạnh và cà phê pha nóng