Cung tơ chiều – Quán cà phê đậm chất liêu trai

Đà Lạt thi vị. Đã hẳn. Ấy vậy mà đã có lúc, tôi thấy mình như người chết đói, tuyệt vọng cào cấu cho mình chút xúc cảm lãng mạn