Cùng trắc nghiệm với ly cà phê

Hãy tưởng tượng, bạn vào một quán vắng và gọi một cốc cà phê ngon tuyệt mà bạn thường xuyên uống nó.