Đã phát hiện formol trong bún bằng loại hạt này

Mới đây, một nhóm học sinh trẻ làm thí nghiệm đã phát hiện formol trong bún bằng loại hạt này. Muốn biết cụ thể loại hạt đó là gì. Hãy đọc bài viết sau đâu nhé.