Để tránh được ung thư đầu và cổ nên uống cafe

Mới đây, nghiên cứu của các nhà khoa học Trung tâm Aichi-ken đã khuyên rằng để tránh được ung thư đầu và cổ nên uống café mỗi ngày.