Muốn sống một lần như ly cà phê

Mùa nào cũng vậy, Hà nội luôn gấp gáp từ sáng sớm cho đến tối muộn. Chỉ có người ghét cuộc sống hối hả bèn muốn sống một lần như ly cà phê.