Nét đặc trưng của văn hóa Tây nguyên từ những hạt cà phê

Khi nhắc đến Tây nguyên, mọi người thường nhớ cà phê. Yếu tố đó, cũng chính là nét đặc trưng của văn hóa Tây nguyên từ những hạt cà phê.