Nguồn gốc cái tên Cafe Phố từ đâu

MacCoffee là nhãn hàng nổi tiếng của Tập đoàn Food Empire Singapore (FES). Đến Việt Nam, MacCoffee đổi tên thành cafe Phố với mong muốn đến gần hơn