Thực hư chuyện cà phê chống cảm cúm

Tại Mỹ, một nhà sản xuất đã tuyên bố đã tạo ra được cà phê probiotic đầu tiên trên thế giới có khả năng giúp con người chống lại bệnh cảm cúm.