Tìm kiếm vị ngọt của cà phê

Tôi tự hỏi rằng trong cuộc sống này đâu là vị ngọt cho mình. Giống như ly cà phê vậy người ta thường uống cà phê đen, vậy họ có tìm kiếm vị ngọt của cà phê