Tồn tại cà phê bẩn, cà phê độn trên thị trường

Thực phẩm bẩn là chủ đề đang nóng đến từng ngày đối với mọi người dân. Ngoài thực phẩm bẩn, các loại đồ uống như cafe, trà sữa cũng đang bị lên án