Uống cafe mỗi ngày gan tôi tránh được tác hại của bia rượu

Bia rượu có rất nhiều tác hại cho mọi bộ phân của cơ thể, nhất là nó sẽ làm suy giảm chức năng gan của chúng ta. Để không bị suy giảm tôi đã uống cafe