Xe lưu động cà phê, trải nghiệm mới ở nước Anh

Ở nước Anh xuất hiện một loại “Cà phê dạo” cho khách hàng thưởng thức cà phê một cách khác biệt. Đó là xe lưu động cà phê, trải nghiệm mới ở nước Anh.